Formació

Per a la Sílvia Rodríguez Ben és fonamental la formació continuada en les últimes novetats sobre investigació en salut mental, les metodologies més avançades i els tractaments més efectius en psicoteràpia. Gràcies a aquest afany de millora constant, pot garantir la millor ajuda a les persones que la sol·liciten.

L’aprenentatge es potencia mitjançant la col·laboració conjunta; per aquest motiu, la Sílvia ofereix l’oportunitat de compartir la seva experiència i visió clínica amb pares, familiars i altres professionals que així ho desitgin, per mitjà de formació, cursos i tallers que s’organitzen regularment.

Cursos i tallers

La Sílvia Rodríguez Ben organitza i participa en diferents cursos, tallers i seminaris per tractar aspectes rellevants de la intervenció en psicologia infantojuvenil i familiar. Hi ha cursos de formació dirigits a professionals de la salut i l’educació, com també orientats a famílies que puguin estar interessades en aprofundir en algun tema específic.

Si esteu interessats a rebre informació sobre els propers cursos de formació, no dubteu a posar-vos en contacte mitjançant el formulari de contacte.

Supervisions

Com a psicoterapeuta especialitzada en les àrees infantojuvenil i adulta, la Sílvia Rodríguez Ben ofereix la possibilitat de supervisar altres professionals que desitgin ampliar la seva visió, necessitin orientació o busquin consell sobre determinats casos, amb l’objectiu de millorar el tractament o l’adaptació del pacient al seu context.

Les supervisions poden ser puntuals o es poden establir amb una periodicitat concreta, sempre en funció de les necessitats del professional o la institució interessada.