METODOLOGIA

La consulta privada de la psicòloga Sílvia Rodríguez Ben neix amb la il·lusió, la vocació professional i el desig de poder posar un servei de la màxima qualitat a disposició de qualsevol persona o família que pugui necessitar atenció en el camp de la salut mental. Es tracta d’un recurs de qualitat i rigor professional que us ajudarà a superar, millorar o acompanyar problemes psicològics lleus, moderats o de major gravetat.

Totes les intervencions tenen un rigor científic i es basen en una àmplia formació professional especialitzada i en l’experiència de molts anys en el tractament de psicopatologies, tant en hospitals com en centres privats i també en l’àmbit de la investigació.

Com a metodologia de treball, la col·laboració amb altres professionals de la salut i l’educació és molt important. Per això, per poder oferir el millor servei d’atenció global segons les necessitats de la persona interessada i la seva família, es mantindrà una estreta col·laboració amb altres psicòlegs, psicoterapeutes, psiquiatres, neuropsicòlegs, neuropediatres, psicopedagogs, escoles, treballadors socials, psicomotricistes, fisioterapeutes, metges de família i qualsevol professional implicat en la salut mental del pacient. En el cas de nens i joves, la coordinació i l’assessorament familiar i escolar es considera una part fonamental del tractament psicològic.

L’experiència acumulada, la col·laboració permanent amb altres professionals i l’actualització constant en els últims avenços en investigació, a nivell nacional i internacional, avalen la professionalitat i efectivitat de la consulta de la Sílvia Rodríguez Ben en el tractament de psicopatologies infantojuvenils i en la vida adulta.

Com és el procés per realitzar una consulta psicològica?

Per a la Sílvia Rodríguez Ben és molt important adaptar la teràpia a cada cas particular, segons les necessitats de l’individu en concret, el seu context familiar i el trastorn específic. És per això que, segons les característiques del cas, s’haurà de tractar com a teràpia individual, familiar o fins i tot grupal. Per tal d’establir la millor metodologia per al pacient, calen uns quants passos previs abans d’iniciar el tractament psicològic:

Silvia Rodríguez Ben Metodología Psicología
Toma de contactoPresa de contacte

Es recopilen les primeres dades i necessitats del pacient a través del mateix interessat o de la seva família per poder oferir una primera visita adequada al cas. Es pot fer de manera presencial, per telèfon o per correu electrònic.

Primera visitaPrimera visita

A partir d’una entrevista presencial o virtual es revisa en profunditat el motiu de la consulta i es realitza la història clínica del pacient. En aquesta visita se sol fer un primer acostament al diagnòstic psicològic.

Proceso psicodiagnósticoProcés de psicodiagnòstic

Encara que només és necessari en alguns casos, es duen a terme entrevistes més extenses i tests psicològics específics per establir el diagnòstic apropiat per al pacient.

Devolución de resultadosDevolució de resultat

Un cop s’ha realitzat l’avaluació diagnòstica, es fa una proposta terapèutica en funció de les necessitats de cada persona i/o família. El pacient pot acceptar o rebutjar la proposta.

Tratamiento psicológicoTractament psicològic

S’inicia la psicoteràpia proposada i acceptada que millor s’adapta a cada cas. Durant la intervenció, sempre que sigui necessari, es duran a terme coordinacions entre professionals amb l’objectiu de treballar l’evolució del pacient en equip.

Tipus de psicoteràpia

Cada vegada són més les persones que busquen ajuda psicològica, però, per determinades circumstàncies, o bé no la poden rebre de manera presencial o bé tenen dificultats per seguir un tractament convencional. Una de les màximes preocupacions de la Sílvia Rodríguez Ben és que els seus pacients se sentin còmodes amb les seves pròpies circumstàncies i que la teràpia s’adapti a les seves necessitats. Per això, ofereix diferents modalitats de psicoteràpia segons la via de comunicació:

Terapia presencialTeràpia presencial

És la via convencional per fer psicoteràpia, sessions en persona normalment a la consulta de l’especialista. Hi ha moltes varietats i poden ser individuals, de parella o familiars.

Terapia semi-presencialTeràpia semipresencial

Quan per motius logístics es combinen sessions presencials amb consultes en línia (xat, correu electrònic, videoconferència) o per telèfon. En canals com el xat o el correu electrònic es perd molta informació no verbal, amb la qual cosa pot ser útil com a complement, o com a primer contacte en demanar informació, però no com a via principal de comunicació.

Terapia onlineTeràpia en línia

Aquesta nova via de comunicació permet seguir la teràpia còmodament des de qualsevol lloc sense haver de desplaçar-se a la consulta de la psicòloga fent ús de les tecnologies de videoconferència (l’ús del xat i el correu electrònic només de manera complementària).

Què és la teràpia en línia?

Avui en dia les noves tecnologies són molt presents (ja sigui en forma de xarxes socials, xat, videoconferència, etc.) i faciliten la comunicació en les tasques més quotidianes, tant professionals com d’oci.

La teràpia psicològica en línia és el resultat de l’aplicació d’aquestes noves tecnologies de la comunicació a la psicoteràpia convencional, que té lloc in situ. Les sessions en línia, que cada dia són més sol·licitades pels pacients i ofertes pels professionals, faciliten enormement l’accés a un psicòleg quan, per algun motiu, no és possible accedir a una teràpia presencial, ja que només cal connexió a Internet i webcam.

Tot i que la teràpia en línia permet tenir accés a un especialista, la teràpia presencial ofereix unes condicions evidents que una teràpia en línia no pot substituir. Tot i així, en funció de la casuística del pacient, el tractament per videoconferència pot oferir resultats altament satisfactoris i fins i tot ser recomanable.

A qui va dirigida la teràpia en línia?

La teràpia en línia va dirigida a persones que vulguin rebre un tractament psicològic i que, per determinades circumstàncies, no poden fer-ho de manera presencial, ja sigui per qüestió d’horaris, de distància (persones que resideixen en una altra província o país i no poden desplaçar-se amb facilitat) o per algun altre tipus de dificultat (per exemple, persones amb mobilitat reduïda). A més, en alguns casos, també suposa un estalvi de temps en desplaçaments i diners respecte a les sessions presencials.

És important analitzar en cada cas particular si la teràpia psicològica en línia és adequada i recomanable per poder garantir la qualitat necessària i ajudar el pacient en el seu tractament.