Mindfulness para niños y adolescentes

Mindfulness per nens i adolescents

En què consisteix el mindfulness?

Mindfulness o atenció plena representa un tema de molta actualitat que està despertant molt d’interès a nivell científic i social. Es tracta d’un procediment terapèutic que té com a objectiu aprendre a gestionar les emocions, els pensaments i les reaccions que experimentem davant les circumstàncies de la nostra vida a través de l’entrenament en l’atenció plena. Consisteix a acceptar les experiències presents sense intentar controlar-les o canviar-les.

En els programes de mindfulness per a nens, els principis bàsics són els mateixos que s’utilitzen per als adults, és a dir, mantenir l’atenció en l’ara i aquí, mostrant una actitud oberta i amable. Malgrat això, també es poden incorporar jocs per augmentar la motivació.

En la població infantil, el mindfulness ha demostrat ser útil en alguns trastorns, com el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat. Tanmateix, en els últims anys el mindfulness s’ha estès també com a pràctica preventiva i s’empra com a procediment per afavorir el benestar emocional i la qualitat de vida dels nens.

D’altra banda, gràcies a la creixent publicació d’estudis que demostren els beneficis del mindfulness, en alguns col·legis s’estan implementant aquestes tècniques com a part del programa educatiu.

Quins avantatges presenta la pràctica habitual del mindfulness?

Iniciar els nens en la pràctica del mindfulness facilita el reconeixement i la comprensió de les seves emocions, la qual cosa es tradueix en un millor coneixement i una millor gestió emocional. També s’ha demostrat que aquestes tècniques ajuden a sortir de l’excessiva focalització en els problemes i les dificultats d’un mateix i a desenvolupar empatia i solidaritat cap als altres. La pràctica continuada del mindfulness també inclou l’entrenament de la capacitat d’atenció i concentració.

L’augment de la capacitat emocional i atencional es relaciona amb un millor autoconcepte, més empatia, relacions interpersonals més satisfactòries, reducció de comportaments agressius i augment del rendiment acadèmic.

Quin tipus de mètode se segueix?

La Sílvia Rodríguez Ben és instructora acreditada de mindfulness del mètode Eline Snel. Aquest mètode està basat en el programa Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), desenvolupat pel Dr. Jon Kabat-Zinn al Massachusetts Institute of Technology. Es tracta d’un entrenament de mindfulness per a adults provat científicament. Eline Snel és una pionera en l’adaptació del mètode original per a nens i joves, que adequa al seu nivell de maduresa intel·lectual i emocional. Es disposa de material a mida per a quatre grups d’edat: 4-7 anys, 8-11 anys, 12-14 anys i 15-19 anys. A cada grup d’edat s’afegeix un tema nou (els pensaments, la comunicació, l’estrès, etc.), i així s’enriqueix l’experiència de la pràctica.

Tot i que la formació en mindfulness es pot fer de manera individual, la pràctica habitual sol ser en format grupal. L’entrenament, que se sol dur a terme en una sessió d’una hora a la setmana, permet als nens aprendre a gestionar la seva atenció, conèixer el seu món interior sense jutjar i acceptar l’existència de pensaments i sentiments incòmodes, i tot des d’una actitud amable i atenta.