Psicologia en adults

Durant el transcurs de la vida adulta poden aparèixer situacions difícils de superar, que acaben derivant en problemes psicològics que perjudiquen qui els pateix i també causen sofriment a les persones que l’envolten. A vegades es tracta de simples obstacles que es poden superar sense dificultat, però, altres vegades, per afrontar-los caldrà obtenir ajuda psicològica.

La tasca de la professional de la psicologia en la teràpia psicològica per a adults serà orientar la persona en l’adopció d’estratègies i noves maneres de funcionament que li permetin superar aquestes dificultats i poder desenvolupar la seva vida amb normalitat. La terapeuta s’ha d’adaptar a les necessitats de cada persona i vetllar pel seu benestar en tot moment.

El tractament psicològic per a adults permet treballar des d’un marc segur i eficaç tot tipus de problemes i trastorns que solen presentar-se en la vida adulta. A més, hi ha diversos formats d’intervenció, que poden incloure la teràpia individual, la teràpia de parella o la teràpia familiar, sempre a partir de les necessitats de la persona o família.

A continuació, es descriuen amb més profunditat alguns dels problemes i trastorns en adults més freqüents per als quals la Sílvia Rodríguez Ben, com a professional de la psicologia, ofereix tractament especialista:

  • Ansietat i estrès
  • Depressió
  • Trastorn obsessivocompulsiu
  • Trastorns del neurodesenvolupament durant tot el cicle vital
  • Processos de dol
  • Teràpia familiar
  • Creixement personal