Creixement personal

La psicologia no s’ocupa únicament de desenvolupar intervencions orientades a resoldre problemes i dificultats psicològiques. Hi ha un altre tipus de tractament psicològic, la teràpia orientada al creixement personal, que se centra a buscar mètodes i estratègies per optimitzar els recursos i desenvolupar les fortaleses d’una persona, per mitjà d’un procés d’autoconeixement i transformació.

Tot i que els objectius són flexibles, dinàmics i individuals, la teràpia de creixement personal ofereix la possibilitat de:

  • Prendre consciència de les creences i els valors propis, com també detectar i canviar aquells que poden obstaculitzar el procés de creixement
  • Identificar i fixar metes i objectius rellevants i realistes
  • Millorar l’autoestima i l’autoconfiança mitjançant el descobriment de les pròpies fortaleses i l’acceptació de les limitacions
  • Desenvolupar hàbits d’autocura en relació amb les pròpies necessitats i desitjos
  • Millorar la comunicació amb els altres
  • Reduir l’estrès quotidià

La combinació d’una bona especialista, les tècniques adequades i el desig d’autoconeixement del pacient faran que el procés de creixement personal avanci i es desenvolupi favorablement.

La finalitat de la teràpia centrada en el creixement personal és millorar el benestar emocional i augmentar la qualitat de vida de la persona.