Trastorns emocionals i de conducta

Els problemes emocionals i de conducta són patologies freqüents en la infància. La seva detecció i intervenció precoç millora el pronòstic i els efectes de la teràpia.

Sovint són els pares i professors els que detecten que alguna cosa no funciona adequadament i sol·liciten una avaluació emocional i conductual. Els professors solen demanar aquestes valoracions per problemes de conducta i rendiment escolar baix, mentre que els pares consulten per problemes de rivalitat o gelosia entre germans, alteracions de conducta i pors diverses.

Problemes emocionals

Hi ha aspectes emocionals de l’infant que poden ser indicadors de la presència de trastorns emocionals. Alguns exemples són:

 • Prefereix estar sol, és reservat i poc actiu. Evita i defuig el contacte amb altres persones.
 • Es queixa de molèsties físiques, com mal de cap, dolor a l’abdomen, a l’esquena i al pit. Falta a classe sovint, a causa de les nombroses molèsties físiques que pateix.
 • És ansiós, insegur, temorós i preocupat.
 • Mostra un comportament immadur que no es correspon amb el que s’esperaria per la seva edat (dependència dels adults, tendència a relacionar-se amb nens més petits, etc.).
 • Presenta pensaments estranys i expressa idees atípiques, a la vegada que mostra desorganització mental i verbal.
 • Es mostra trist, avorrit, sense sentit de l’humor i apàtic, gaudeix de poques coses i expressa el sentiment de no sentir-se estimat.

Problemes de conducta

El malestar emocional pot manifestar-se a través d’alteracions de conducta, com agressivitat, impulsivitat, oposicionisme, negativisme, conductes desafiants o irritabilitat, entre d’altres. Els problemes de conducta tenen una funció comunicativa del malestar emocional. Alguns dels problemes de conducta més habituals són:

 • No es concentra, és molt actiu i inquiet. Es dispersa fàcilment, la qual cosa afecta el seu rendiment.
 • Té escassa paciència davant les dificultats i poca tolerància a la frustració.
 • Diu mentides i paraulotes, contesta, molesta a classe i crida l’atenció. Mostra manca de disciplina i desobeeix sovint. S’oposa a les normes.
 • No estudia, no fa els deures, no té motivació ni interès per l’aprenentatge i tot li sembla massa feina.
 • Es mostra agressiu i violent, humilia i es riu dels altres, assetja, amenaça i roba. Presenta conductes de vandalisme o crueltat amb animals.

Com s'intervé davant dels problemes emocionals i de conducta?

L’avaluació té com a objectiu analitzar i comprendre les conductes i els símptomes per valorar si són part normal del desenvolupament o si tenen un perfil psicopatològic. Després de detectar la presència de problemes emocionals i/o de conducta, es duu a terme un pla d’intervenció individualitzat. Els objectius de la intervenció són reduir o eliminar aquests problemes, per a la qual cosa serà imprescindible la col·laboració amb els pares i, en els casos en què sigui necessari, amb l’escola i altres escenaris habituals de la vida de l’infant.