Psicologia infantil i juvenil

Es tracta d’una especialitat de la psicologia que se centra en els problemes de la infància i l’adolescència. Generalment són els pares o l’escola els que detecten que a l’infant li passa alguna cosa i sol·liciten l’ajuda d’un psicòleg infantojuvenil. Les consultes més freqüents es realitzen a partir de símptomes relacionats amb alteracions en el rendiment acadèmic, ansietat, pors, canvis d’humor freqüents, agressivitat i problemes socials.

Els símptomes observats en els menors poden originar problemes d’adaptació importants, per la qual cosa és recomanable sol·licitar una avaluació amb un especialista en psicologia infantojuvenil tan bon punt es detecten.

No sempre la presència de símptomes en l’infant demostra l’existència d’un trastorn mental. A vegades n’hi ha prou amb unes quantes sessions per entendre el problema i buscar estratègies per solucionar-lo. No obstant això, hi ha altres casos que requereixen una intervenció més continuada i establir un diagnòstic clínic.

En qualsevol cas, cal que davant la presència de símptomes en el menor, un professional especialitzat en salut mental infantojuvenil faci una avaluació i, a partir d’aquesta informació, dissenyi un programa individualitzat d’intervenció que es vagi revisant periòdicament.

L’objectiu general de qualsevol programa d’intervenció psicològica és proporcionar les estratègies adequades per ajudar tant el menor com el seu entorn (pares, família, escola, amics, etc.) a superar les dificultats i aconseguir un millor benestar en la seva vida.

Terapia Infanto Juvenil